PUBLIKACIJE

 

dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela

 1. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Women, work and health = Ženske, delo in zdravje. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2013, letn. 52, št. 2, str. 137-147, graf. prikazi, tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2013.52.issue-2/sjph-2013-0015/sjph-2013-0015.xml?format=INT, doi: 10.2478/sjph-2013-0015. [COBISS.SI-ID 2860005]

 2. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Problemi roditelja pri usklađivanju plaćenog rada i obiteljskog života u Sloveniji. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1845-6014. [Spletna izd.], 2012, god. 19, br. 1, str. 49-72, graf. prikazi. http://www.rsp.hr/ojs2/index.php/rsp/article/viewFile/927/1184. [COBISS.SI-ID 31230301]

 3. NAGY, Beata, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KŘÍŽKOVÁ, Alena. A munkaerő-piaci politika hatása a nemek közötti egyenlőségre a gazdasági átalakulás és az EU-csatlakozás időszakában : Csehország, Magyarország és Szlovénia összehasonlítása. Szociológiai szemle, ISSN 1216-2051, 2012, évf. 22, sz. 1, str. 30-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 31553117]

 4. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ŠORI, Iztok, PODREKA, Jasna. Zasebno je politično : asimetrična delitev gospodinjskega in skrbstvenega dela ter profesionalno življenje žensk in moških v politiki. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, mar.-apr. 2012, letn. 49, št. 2, str. 376-395, 441. [COBISS.SI-ID 426239]

 5. PENNER, Andrew M., KANJUO-MRČELA, Aleksandra, BANDELJ, Nina, PETERSEN, Trond. Neenakost po spolu v Sloveniji od 1993 do 2007 : razlike v plačah v perspektivi ekonomske sociologije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2012, letn. 49, št. 6, str. 854-877, 1041, tabele. [COBISS.SI-ID 31782493]

 6. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Social policies related to parenthood and capabilities of Slovenian parents. Social politics, ISSN 1072-4745, Sum. 2011, vol. 18, no. 2, str. 199-231, tabele, graf. prikazi, doi: 10.1093/sp/jxr010. [COBISS.SI-ID 30465629]

 7. ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka, KANJUO-MRČELA, Aleksandra. V iskanju ravnotežja med plačanim delom in skrbstvenim delom v družini. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2010, letn. 47, št. 1, str. 123-138, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20101_Cernigoj-Sadar_Kanjuo-Mrcela.pdf. [COBISS.SI-ID 29252189]

 8. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KŘÍŽKOVÁ, Alena, NAGY, Beata. Enakost spolov na trgih delovne sile v Republiki Češki, na Madžarskem in v Sloveniji v obdobju gospodarske tranzicije in pristopa k Evropski uniji. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jul.-avg. 2010, letn. 47, št. 4, str. 646-670, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 29632349]

 9. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Men and women balancing work and life in transition : 'cool modern' or 'warm modern' model?. Sociologičeski problemi, ISSN 0324-1572, 2008, ann. 40, special iss., str. 145-157. [COBISS.SI-ID 28227421]

 10. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, VRČKO, Tanja. Emocije in integrativni proces vodenja. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-avg. 2007, letn. 44, št. 3/4, str. 461-480. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20073-4_Kanjuo-Mrcela_Vrcko.pdf. [COBISS.SI-ID 26564189]

 11. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Družbena umeščenost in izzivi družbe znanja v EU. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj./avg. 2006, letn. 43, št. 3/4, str. 459-477, ilustr. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20063-4_Kanjuo-Mrcela_Ignjatovic.pdf. [COBISS.SI-ID 25313885]

 12. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Starši med delom in družino. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, 2006, letn. 43, št. 5/6, str. 716-736. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20065-6_Mrcela_Sadar.pdf. [COBISS.SI-ID 25647453]

 13. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodobna rekonceptualizacija dela : delo med racionalnim in emocionalnim. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan./feb. 2002, let. 39, št. 1, str. 30-48. http://dk.fdv.uni-lj.si/tip/tip20021Mrcela.PDF. [COBISS.SI-ID 21049437]

 14. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Spolna konstrukcija menedžerskih vlog : stekleni organizacijski stropovi v devedesetih. V: JOGAN, Maca (ur.). Tranzicija in (ne)enakost med spoloma : tematska številka, (Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608, Let. 16, št. 34/35, december 2000). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 53-78. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr34-35mrcela.PDF. [COBISS.SI-ID 20386397]

 15. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Poklicne vloge žensk - položaj žensk v plačanem delu. Zbornik študij, ISSN 1318-3117, 1995, let. 2, št. 1, str. 51-66. [COBISS.SI-ID 15944029]

 16. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sindikati in privatizacija. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], 1994, let. 10, št. 17/18, str. 107-119. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr17-18KanjuoMrcela.PDF. [COBISS.SI-ID 15832669]

 17. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, KORŽE, Uroš, SIMONETI, Marko. Management and employee buy-outs in Slovenia. CEEPN workshop series, ISSN 1019-5645, 1993, no. 3, str. 197-211. [COBISS.SI-ID 69018112]

 18. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Spol kot dejavnik družbene stratifikacije. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, maj-junij 1991, let. 28, št. 5/6, str. 586-590, ilustr. [COBISS.SI-ID 58306816]
 1. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja in certifikat Družinam prijazno podjetje. Delavci in delodajalci, ISSN 1580-6316, 2007, letn. 7, št. 1, str. 133-146, ilustr. [COBISS.SI-ID 26095965]

 2. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Pomen socialnega partnerstva za uvajanje varne fleksibilnosti. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, avg. 2006, let. 10, št. 8, str. 18-19, tabele, fotogr. [COBISS.SI-ID 25422941]
 1. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Odnos med ekonomsko in politično demokracijo. Ekonomska demokracija, ISSN 1855-8259, 2014, letn. 18, št. 1, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 32557917]

 2. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. "Coworking" - "revolucija na delovnih mestih" ali obliž na rane socialno izoliranih delavcev?. Ekonomska demokracija, ISSN 1855-8259, 2012, letn. 16, št. 6, str. 3-5, portret. [COBISS.SI-ID 50812002]

 3. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Ekonomska demokracija : utopija ali alternativa?. Ekonomska demokracija, ISSN 1855-8259, 2010, let. 14, št. 4, str. 5-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 30029405]

 4. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Lastništvo zaposlenih, menedžment in poslovna uspešnost. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, nov. 2008, let. 12, št. 11, str. 3-7, fotogr. [COBISS.SI-ID 27968093]

 5. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Družini prijazno podjetje - usklajevanje dela in zasebnega življenja. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, mar. 2007, let. 11, št. 3, str. 16-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 26017885]

 6. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Koncept déležnikov v teoriji podjetja in korporacijskega upravljanja. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, jun.-jul. 2007, let. 11, št. 6/7, str. 5-9, fotogr. [COBISS.SI-ID 26471517]

 7. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Spodbujati finančno participacijo zaposlenih? : udeležba zaposlenih pri dobičku in lastništvu je koristna za zaposlene, podjetja in za gospodarstva v celoti. Manager, ISSN 0353-8079, feb. 2005, št. 2, str. 53-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 15262182]

 8. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Finančna participacija zaposlenih - novejše raziskave v Evropi. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, 2004, let. 8, št. 1, str. 27-29, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 22749533]

 9. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Finančna participacija zaposlenih - trendi v EU in ZDA. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, maj 2004, let. 8, št. 5, str. 4-6, tabele. [COBISS.SI-ID 23002205]

 10. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Prispevek k razpravi o novi zakonodaji o sodelovanju zaposlenih in delitvi dobičkov. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, julij 2003, letn. 7, št. 6/7, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 22275421]

 11. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Strategije za hitrejše napredovanje managerk. Manager, ISSN 0353-8079, julij, avgust 2003, št. 7/8, str. 40-42. [COBISS.SI-ID 22562653]

 12. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Lastništvo zaposlenih v ZDA: uporaba ESOP-ov. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, Okt. 2002, let. 6, št. 10, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 21520477]

 13. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Lastništvo zaposlenih v Sloveniji na prelomu tisočletja. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, Okt. 2002, let. 6, št. 10, str. 21-24. [COBISS.SI-ID 21520733]

 14. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodobni koncepti upravljanja in vloga zaposlenih. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, februar 2001, let. 5, št. 2, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 20324701]

 15. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Konkurenčna prednost, s katero se ne ukvarjamo : "percepcija lastništva zaposlenih v Sloveniji". Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, november, 2001, leto 5, št. 11, str. 8-11. [COBISS.SI-ID 20885853]

 16. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Položaj in vloga delavskih direktorjev v Veliki Britaniji. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, maj 2000, let. 4, št. 5, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 19770461]

 17. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodelovanje zaposlenih v skupinah. (2). Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, januar 1999, let. 3, št. 1, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 19126621]

 18. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodelovanje zaposlenih v skupinah : participativne skupine. (3). Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, februar 1999, let. 3, št. 2, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 18964317]

 19. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodobni trendi na področju upravljanja. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, april 1999, let. 3, št. 4, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 19077213]

 20. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Participativni menedžment - komparativna prednost slovenskega podjetja?. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, 1999, let. 3, št. 11, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 19412317]

 21. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Participativni menedžment - komparativna prednost slovenskega podjetja?. Kadri, ISSN 1318-7384, november 1999, let. 5, št. 5, str. 40-42. [COBISS.SI-ID 19781213]

 22. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Kako organizacijo prihodnosti vidijo velikani organizacijske teorije. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, junij/julij 1998, let. 2, št. 6/7, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 18489949]

 23. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Participacija zaposlenih v General motorsu. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, 1998, let. 2, št. 10, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 18701661]

 24. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Kolektivne in individualne oblike participacije zaposlenih : demokratizacija ekonomske družbene sfere. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, november 1998, let. 2, št. 11, str. 2-6. [COBISS.SI-ID 18757213]

 25. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Sodelovanje zaposlenih v skupinah. (1). Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, december 1998, let. 2, št. 12, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 18858845]

 26. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Skladi kanalizirajo kapital v porabo : kakšen kapitalizem hočemo v Sloveniji. Delo, ISSN 0350-7521, 1.III.1997, let. 39, št. 49, str. 32. [COBISS.SI-ID 17303901]

 27. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Lastniška kultura - pogoj uspešnosti lastništva zaposlenih. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, januar 1997, let. 1, št. 1, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 17871709]

 28. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Delavski direktorji v Veliki Britaniji. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, februar 1997, let. 1, št. 2, str. 15-16. [COBISS.SI-ID 17871965]

 29. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Lastništvo zaposlenih - mednarodne izkušnje. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, 1997, let. 1, št. 2, str. 26-29. [COBISS.SI-ID 18565469]

 30. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Zakaj in kako trgovati z delnicami na notranjem trgu?. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, maj 1997, let. 1, št. 5, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 17872989]

 31. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Vprašanje kontrole v sodobnem podjetju. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, junij/junlij 1997, let. 1, št. 6/7, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 17873245]

 32. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Ali lastništvo zaposlenih prispeva k večji uspešnosti poslovanja?. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, september 1997, let. 1, št. 9, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 17874781]

 33. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Birokracija?...Demokracija?...Birokooperacija! : sodobno slovensko podjetje. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, januar 1997, let. 2, št. 1, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 18101853]

 34. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Žene menageri u Jugoslaviji i Indiji. Žena, ISSN 0513-9473, let. 48, št. 3/4, str. 73-76. [COBISS.SI-ID 19821570]

 35. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Premiki v razmejitvah med državo in družbo : ob mednarodnem posvetu Raziskovalnega komiteja za strukturo in organizacijo oblasti IPSA. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, 1989, letn. 26, št. 10, str. 1364-1366. [COBISS.SI-ID 99727872]

 36. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Žena i razvoj sela u Bosni i Hercegovini. Žena, ISSN 0513-9473, let. 47, št. 3, str. 51-56. [COBISS.SI-ID 6244866]
 1. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Analiza druge(ga) v ekonomiji : femina economica : v gospodarstvu gre za učinek individualne izbire, sposobnosti in vpliva okoliščin. Delo, ISSN 0350-7521, 10. maja 2014, leto 56, št. 107, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 32679005]

 2. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Izobraževanje na področju komunikacij v Muri. Industrijska demokracija, ISSN 1408-1695, oktober 1998, let. 2, št. 10, str. 31. [COBISS.SI-ID 18700637]

 3. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Za lastniško kulturo potrebujemo jasno predstavo o ciljih in vrednotah podjetja : delničarstvo zaposlenih v Veliki Britaniji. Delo, ISSN 0350-7521, 7.XII.1994, let. 36, št. 283, str. 5. [COBISS.SI-ID 51293952]
 1. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Capabilities for worklife balance in the context of increasing work intensity and precariousness in the service sector and the IT industry in a transitional economy. V: HOBSON, Barbara (ur.). Worklife balance : the agency and capabilities gap. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014, str. 238-265. [COBISS.SI-ID 32279645]

 2. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, LUŽAR, Barbara, ŠMUC, Sonja. Women's under-representation in top management jobs in Slovenia : new and persisting barriers for younger generations of women. V: FAGAN, Colette (ur.). Women on corporate boards and in top management : European trends and policy, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 198-220, tabele. [COBISS.SI-ID 31458397]

 3. FAGAN, Colette, KANJUO-MRČELA, Aleksandra, NORMAN, Helen. Young adults navigating European labour markets : old and new social risks and employment policies. V: KNIJN, Trudie (ur.). Work, family policies and transitions to adulthood in Europe, (Work and welfare in Europe). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2012, str. 130-154, ilustr. [COBISS.SI-ID 31552605]

 4. KŘÍŽKOVÁ, Alena, NAGY, Beata, KANJUO-MRČELA, Aleksandra. The gender implications of labour market policy during the economic transformation and EU accession : a comparison of the Czech Republic, Hungary, and Slovenia. V: KLENNER, Christina (ur.). Welfare states and gender inequality in Central and Eastern Europe : continuity and post-socialist transformation in the EU member states. Brussels: European Trade Union Institute (ETUI), 2010, str. 329-361, ilustr. [COBISS.SI-ID 29672285]

 5. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, ČERNIGOJ-SADAR, Nevenka. Case study IV - Slovenia : reconciliation of work and family life in Slovenia : the role of public employment service. V: FSADNI, Marika (ur.). Creating innovative working arrangements through the support of public employment services for a better work life reconciliation : a transnational report. [S. l.: s. n.], 2009, str. 63-75, ilustr. [COBISS.SI-ID 30542685]

 6. KŘÍŽKOVÁ, Alena, NAGY, Beata, KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Geschlechterspezifische Auswirkungen der Arbeitsmarktpolitik in der Tschechischen Republik, Ungarn und Slowenien. V: KLENNER, Christina (ur.). Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa : Kontinuität und postsozialistische Transformation in den EU-Mitgliedsstaaten, (VS research). 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009, str. 337-372, ilustr. [COBISS.SI-ID 28062557]

 7. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Spol in organizacijska moč: ženske in moški v menedžmentu. V: SEDMAK, Mateja (ur.), MEDARIĆ, Zorana (ur.). Med javnim in zasebnim : ženske na trgu dela, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007, str. 179-210, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 27129693]

 8. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Zaposlovanje in delo žensk v Sloveniji in Evropski uniji. V: FERFILA, Bogomil (ur.). Zbornik o Evropski uniji = Handbook of the European Union, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2007, str. 547-570, tabele. [COBISS.SI-ID 25682781]

 9. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Unfriendly flexibilisation of work and employment - the need for flexicurity. V: SVETLIK, Ivan (ur.), ILIČ, Branko (ur.). HRM's contribution to hard work : a comparative analysis of human resource management. Bern [etc.]: P. Lang, 2006, str. [215]-350, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24462173]

 10. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Spolna razsežnost varne prožnosti pri graditvi slovenske družbe znanja. V: TOŠ, Niko (ur.). Pogledi na reforme : družboslovne refleksije na predlog reform : Slovenija 2005-2006, (Znanstvena knjižnica, 57). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006, str. 207-218. [COBISS.SI-ID 25560157]

 11. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Zaposlovanje in delo žensk v Sloveniji in Evropski uniji. V: FERFILA, Bogomil (ur.), FERFILA, Bogomil. Travelling with Europe : Slovenia in European Union = Potovanje z Evropo : Slovenija v Evropski uniji, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005, str. 710-733, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 24270173]

 12. KANJUO-MRČELA, Aleksandra, IGNJATOVIĆ, Miroljub. Neprijazna fleksibilizacija dela in zaposlovanja - potreba po oblikovanju varne fleksibilnosti. V: SVETLIK, Ivan (ur.), ILIČ, Branko (ur.). Razpoke v zgodbi o uspehu : primerjalna analiza upravljanja človeških virov v Sloveniji, (Zbirka Alfa, 2004, 2). Ljubljana: Sophia, 2004, str. 230-258, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 23086429]

 13. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Socialni kapital in lastniške strategije v slovenskih podjetjih. V: STANOJEVIĆ, Miroslav (ur.). Uspešna nedozorelost : socialne institucije in kakovostna proizvodnja v Sloveniji, (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2001, str. 162-189. [COBISS.SI-ID 20733789]

 14. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Economic democracy in Slovenia: the impact of political and economic changes in the process of transition. V: HANCOCK, Donald M. (ur.), LOGUE, John (ur.). Transitions to capitalism and democracy in Russia and Central Europe : achievements, problems, prospects. Westport (Conn.); London: Praeger, 2000, str. [183-205]. [COBISS.SI-ID 20574301]

 15. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Privatization in Slovenia : a review of six years of the process of ownership transformation. V: BŁASZCZYK, Barbara (ur.), WOODWARD, Richard (ur.). Privatization in post-communist countries. Warsaw: Center for Social and Economic Research, 1996, vol. 1, str. 255-280. [COBISS.SI-ID 18135645]

 16. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Ali so "družinske kraljice" lahko tudi "šefice"?. V: CIGALE, Marija (ur.). Ko odgrneš sedem tančic, (Zbornik Ženske v Sloveniji). Ljubljana: Društvo Iniciativa, 1992, str. 77-87. [COBISS.SI-ID 53266176]

 17. KANJUO-MRČELA, Aleksandra. Current reform trends in Yugoslavia - a challenge for trade unions. V: SZÉLL, György (ur.). Labour relations in transition in Eastern Europe, (De Gruyter studies in organization, 33). Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991, str. 230-238. [COBISS.SI-ID 18565213]
 

dr. Andrej Rus

 1. KOVAČIČ, Helena, RUS, Andrej. Leadership competences in Slovenian health care = Vodstvene kompetence v slovenskem zdravstvu. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2015, letn. 54, št. 1, str. 11-17, ilustr., tabele. http://www.degruyter.com/view/j/sjph.2015.54.issue-1/sjph-2015-0002/sjph-2015-0002.xml?format=INT, doi: 10.1515/sjph-2015-0002. [COBISS.SI-ID 3291109]

 2. RUS, Andrej. Mehanizmi upravljanja ekonomskih odnosov. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, nov.-dec. 2012, letn. 49, št. 6, str. 972-995, 1042. [COBISS.SI-ID 31785053]

 3. RUS, Andrej. Upravljanje podjetij v državni lasti : slovenska reforma v kontekstu vstopa v OECD. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-feb. 2011, letn. 48, št. 1, str. 25-44, 299-300. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip2011_1_Rus.pdf. [COBISS.SI-ID 30181981]

 4. RUS, Andrej. "Gift vs. commoditiy" debate revisited. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2008, year 14, no. 1, str. 81-102. [COBISS.SI-ID 27612253]

 5. RUS, Andrej. Zaupanje in ekonomska uspešnost. Teorija in praksa, ISSN 0040-3598, jan.-apr. 2008, letn. 45, št. 1/2, str. 72-92, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/tip20081-2_Rus.pdf. [COBISS.SI-ID 27180381]

 6. RUS, Andrej, IGLIČ, Hajdeja. Trust, governance and performance: the role of institutional and interpersonal trust in SME development. International sociology, ISSN 0268-5809, 2005, vol. 20, iss. 3, str. 371-391. [COBISS.SI-ID 24370525]

 7. RUS, Andrej. Interpersonal dynamics in network organizations. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2003, letn. 19, št. 42, str. 21-46. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr42Rus.PDF. [COBISS.SI-ID 22049629]

 8. RUS, Andrej. Trust, contract and small-medium enterprises (SME) development in South East Europe. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], avg./dec. 2001, let. 17, št. 37/38, str. 141-165. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr37-38rus.PDF. [COBISS.SI-ID 20996189]

 9. RUS, Andrej. Managerial elite and market transition - the case of Slovenia. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, (Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608, Let. 16, št. 32/33, julij-oktober 2000). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 101-125, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr32-33rus.PDF. [COBISS.SI-ID 20182877]

 10. IGLIČ, Hajdeja, RUS, Andrej. From elite reproduction to elite adaptation: the dynamics of change in personal networks of Slovenian elites. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, (Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608, Let. 16, št. 32/33, julij-oktober 2000). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 181-197, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr32-33iglicrus1.PDF. [COBISS.SI-ID 20183645]

 11. IGLIČ, Hajdeja, RUS, Andrej. Democratic transition and elite integration in Slovenia from 1988 to 1995. V: KRAMBERGER, Anton (ur.). Mechanisms of social differentiation in Slovenia : tematska številka = special issue, (Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608, Let. 16, št. 32/33, julij-oktober 2000). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede: Slovensko sociološko društvo, 2000, str. 198-222, tabele. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr32-33iglicrus2.PDF. [COBISS.SI-ID 20183901]

 12. RUS, Andrej. Profesionalci kot profeti. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], 1991, let. 8, št. 12, str. 198-214. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr12Rus.PDF. [COBISS.SI-ID 61674752]
 1. RUS, Andrej, PEKLAR, Leonardo F. Nova paradigma upravljanja bank v finančni krizi. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, mar. 2009, letn. 58, št. 3, str. 11-13. [COBISS.SI-ID 29334621]
 1. RUS, Andrej. Strateška praznina upravljanja. Delo, ISSN 0350-7521, 13. jun. 2015, leto 57, št. 136, ilustr. [COBISS.SI-ID 33387613]

 2. RUS, Andrej. Prevzemi v centru in na periferiji kapitalizma. Delo, ISSN 0350-7521, 5. jul. 2014, leto 56, št. 154, ilustr. [COBISS.SI-ID 32797789]

 3. RUS, Andrej. Državna lastnina je dejstvo in ne sramota. Bančni vestnik, ISSN 0005-4631, jun. 2009, letn. 58, št. 6, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 29334877]

 4. RUS, Andrej. Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Neprofitni management, ISSN 1408-3884, mar. 2009, letn. 5, št. 1/6, str. 78-81. [COBISS.SI-ID 28291421]

 5. RUS, Andrej. Umik pravne države iz gospodarstva : priložnost, da se Barbara Brezigar dokaže kot strokovnjakinja in neodvisna tožilka. Dnevnikov objektiv, ISSN 1854-6781. [Tiskana izd.], 7. junij 2008, str. 13. [COBISS.SI-ID 27353693]

 6. RUS, Andrej. Upravljanje družb. Dokazovanje ega, nadarjenost in ambicij. Ma+ma, maj 2003, št. 1, str. 8-15. [COBISS.SI-ID 22124125]

 7. RUS, Andrej. Dokazovanje ega, nadarjenosti in ambicij. Manager +, ISSN 1318-3559, maj 2003, št.1, str. 8-15. [COBISS.SI-ID 22102109]

 8. RUS, Andrej. Pasti in priložnosti omrežne organizacije. Manager +, ISSN 1318-3559, jesen 2003, št. 2, str. 42-47. [COBISS.SI-ID 22528349]
 1. RUS, Andrej. Vlada mora sprejeti politično odločitev : prodaja Telekoma, SDH in pristojnosti vlade. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 6. jun. 2015, leto 65, št. 130. [COBISS.SI-ID 33373021]

 2. RUS, Andrej. Slovenski državni holding v slepi ulici : upravljanje državnih podjetij. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 23. mar. 2013, leto 63, št. 69. [COBISS.SI-ID 31906141]

 3. RUS, Andrej. Dobrodošlo, ogorčenje! : upravljanje državnega premoženja in vloga javnosti. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 31. avg. 2013, leto 63, št. 201. [COBISS.SI-ID 32146781]

 4. RUS, Andrej. Mreža v omrežju interesov : zdravstvena reforma. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 30. nov. 2013, leto 63, št. 277, fotogr. [COBISS.SI-ID 32366173]

 5. RUS, Andrej. V čigavem interesu? : pred čistko v NLB. Delo, ISSN 0350-7521, 22. okt. 2011, leto 53, št. 247, ilustr. [COBISS.SI-ID 30748509]

 6. RUS, Andrej. Negotovi prvi koraki agencije : gostujoče pero. Delo, ISSN 0350-7521, 29. nov. 2010, leto 52, št. 277, str. 5, fotogr. [COBISS.SI-ID 29940573]

 7. RUS, Andrej. Vlada naj ponovi razpis za vodenje Agencije za upravljanje kapitalskih naložb. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 25. avg. 2010, leto 60, št. 196, str. 18. [COBISS.SI-ID 29628253]

 8. RUS, Andrej. Bo Mramor pomagal zavarovalnicam spodnesti Kebrovo reformo?. Finance, ISSN 1318-1548, 26. febr. 2004, letn. 25, št. 39. [COBISS.SI-ID 22774877]

 9. BRATINA, Borut (intervjuvanec), PEKLAR, Leonardo F. (intervjuvanec), RUS, Andrej (intervjuvanec). Kaj je slabše od moči managementa? Nemoč!. Manager, ISSN 0353-8079, apr. 2004, št. 4, str. 17-20. [COBISS.SI-ID 7279388]

 10. RUS, Andrej. Nadzorni sveti se delajo neumne. Kdo jih bo tožil?. Delo, ISSN 0350-7521, 30. nov. 2002, let. 45, št. 276, str. 12-14. [COBISS.SI-ID 21572701]

 11. RUS, Andrej. Poslanci brez avtonomije in referendumska gverila : organizirana demokracija. Delo, ISSN 0350-7521, 2. dec. 2000, let. 42, št. 280, str. 13. [COBISS.SI-ID 23490141]

 12. RUS, Andrej. Kako izboljšati učinkovitost v podjetju. Podjetnik, ISSN 1318-1025. [Tiskana izd.], okt. 1999, letn. 15, št. 9, str. 104-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 121361920]

 13. RUS, Andrej. Blodnjaki mojstra Ravnikarja : kdo še lahko reši Litostroj. Delo, ISSN 0350-7521, 7.II.1998, let. 40, št. 31, str. 28. [COBISS.SI-ID 18084189]

 14. RUS, Andrej. Obzorja in manire nekega agronoma, arhitekta in ministra : še o Litostroju. Delo, ISSN 0350-7521, 21.II.1998, let. 40, št. 43, str. 32. [COBISS.SI-ID 18152029]

 15. RUS, Andrej. V Evropo s pomisleki. Delo, ISSN 0350-7521, 7.I.1995, let. 37, št. 5, str. 40. [COBISS.SI-ID 46361088]

 16. RUS, Andrej. Menedžerji na vajetih delničarjev : vzpon nove javnosti. Pristop, ISSN 1318-0398, april 1994, št. 5/6, str. 20-24. [COBISS.SI-ID 67180032]

 17. RUS, Andrej. Tradicionalizem, ne fašizem. Delo, ISSN 0350-7521, 11. jan. 1992, let. 33, št. 8, str. 32. [COBISS.SI-ID 28975616]
 1. RUS, Andrej. Access to finance, access to markets, excess of bureaucracy : the three problems of SME development. V: DALLAGO, Bruno (ur.), GUGLIELMETTI, Chiara (ur.). The consequences of the international crisis on European SMEs : vulnerability and resilience, (Routledge studies in the European economy, 27). Abingdon; New York; London: Routledge, 2012, str. [135]-153. [COBISS.SI-ID 31667549]

 2. RUS, Andrej. Human, social and cultural capital of Slovenian managerial elite in market transition. V: LANE, David Stuart (ur.), LENGYEL, György (ur.), THOLEN, Jochen (ur.). Restructuring of the economic elites after state socialism : recruitment, institutions and attitudes, (Changing Europe, 2). Stuttgart: ibidem-Verlag, 2007, str. 127-152, tabele. [COBISS.SI-ID 26975581]

 3. RUS, Andrej. Slovenska reforma po ameriškem zgledu. V: TOŠ, Niko (ur.). Pogledi na reforme : družboslovne refleksije na predlog reform : Slovenija 2005-2006, (Znanstvena knjižnica, 57). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2006, str. 49-61. [COBISS.SI-ID 25562461]

 4. RUS, Andrej. Trust and performance: institutional, interpersonal and network trust. V: BIJLSMA-FRANKEM, Katinka (ur.), WOOLTHUIS, Rosalinde Klein (ur.). Trust under pressure : empirical investigations of trust and trust building in uncertain circumstances. Cheltenham (UK); Northampton (MA): E. Elgar, cop. 2005, str. 80-104. [COBISS.SI-ID 24679517]

 5. RUS, Andrej. Društveni kapital i razvoj malih i srednjih poduzeća u jugoistočnoj Europi. V: ČENGIĆ, Drago (ur.), VEHOVEC, Maja (ur.). Poduzetništvo, institucije i sociokulturni kapital, (Zbornici, knjiga 15). Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002, str. 37-72, graf. prik. [COBISS.SI-ID 21710429]

 6. RUS, Andrej. Chapter 2 : Social capital and SME development. V: BARTLETT, Will (ur.), BATEMAN, Milford (ur.), VEHOVEC, Maja (ur.). Small enterprise development in South-East Europe : policies for sustainable growth. Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, 2002, str. [39]-69, graf. prik. [COBISS.SI-ID 21242461]

 7. IGLIČ, Hajdeja, RUS, Andrej. Elite networks in transition: the dynamics of change in personal networks of Slovenian elites. V: WASILEWSKI, Jacek (ur.). The second generation of democratic elites in Central and Eastern Europe. Warszawa: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences, 2000, str. 175-195, tabele. [COBISS.SI-ID 21761373]

 8. RUS, Andrej. Quasi privatization : from class struggle to a scuffle of small particularisms. V: BENDERLY, Jill (ur.), KRAFT, Evan (ur.). Independent Slovenia : origins, movements, prospects. 1st paperback ed. Houndmills; London: Macmillan, 1997, str. 225-249. [COBISS.SI-ID 17446749]

 9. RUS, Andrej. Quasi privatization : from class struggle to a scuffle of small particularisms. V: BENDERLY, Jill (ur.), KRAFT, Evan (ur.). Independent Slovenia : origins, movements, prospects. 1st publ. London: Macmillan, 1994, str. 225-249. [COBISS.SI-ID 36443649]

 10. RUS, Andrej. Uvod. V: Smernice OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Ljubljana: Socius, 2009, str. 3-12. [COBISS.SI-ID 29336413]
 

dr. Morten Huse

 1. Vordeckers, Wim; van Gils, Anita; Gabrielsson, Jonas; Politis, Diamanto; Huse, Morten. Board structures and board behavior: A cross-country comparison of privately held SMEs in Belgium The Netherlands and Norway. International Journal of Business Governance and Ethics 2014 ;Volume 9.(2) p. 197-219 BI
 2. Gnan, Luca; Montemerlo, Daniela; Huse, Morten. Governance Systems in Family SMEs: The Substitution Effects between Family Councils and Corporate Governance Mechanisms. Journal of small business management (Print) 2013 BI

 3. Huse, Morten. Styreutvikling, styreevalueringer og verdiskaping: Utfordringer fra virksomheter med ulik eierskap og selskapsform. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2013 ;Volume 16.(7) p. 20-33 BI

 4. Pukall, Thilo; Calabrò, Andrea; Huse, Morten. Governance-Mechanismen in Familienunternehmen: Inhibitoren oder Katalysatoren für die Internationalisierung des Unternehmens. Zeitschrift für KMU und Entrepreneurship 2013 ;Volume 61.(4) p. 243-264 BI

 5. Huse, Morten. Einflussverhalten von Aufsichtsrätinnen: Eine explorative Studie. Zeitschrift für Freie Assoziation 2012 ;Volume 14.(3-4) p. 103-115 BI

 6. Huse, Morten; Norby, Truls; Haugsrud, Reidar. Effects of A and B site acceptor doping on hydration and proton mobility of LaNbO4. International journal of hydrogen energy 2012 ;Volume 37.(9) p. 8004-8016 UiO

 7. Minichilli, Alessandro; Zattoni, Alessandro; Nielsen, Sabina; Huse, Morten. Board task performance: An exploration of micro- and macro-level determinants of board effectiveness. Journal of Organizational Behavior 2012 ;Volume 33.(2) p. 193-215 BI

 8. Zattoni, Alessandro; Gnan, Luca; Huse, Morten. Does family involvement contribute to firm performance: Exploring the mediating effects of board processes and tasks. Journal of management 2012 BI

 9. Huse, Morten. Styrer i gaselle-bedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 (7) p. 23-28 BI

 10. Huse, Morten; Hoskisson, Robert; Zattoni, Alessandro; Vigano, Riccardo. New perspectives on board research: changing the research agenda. Journal of Management and Governance 2011 ;Volume 15.(1) p. 5-28 BI

 11. Machold, Silke; Huse, Morten; Minichilli, Alessandro; Nordqvist, Mattias. Board Leadership and Strategy Involvement in Small Firms: A Team Production Approach. Corporate governance: An International Review 2011 ;Volume 19.(4) p. 368-383 BI

 12. Minichilli, Alessandro; Huse, Morten. Styreoppgaver i vekstbedrifter. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 (7) p. 46-63 BI

 13. Russ, Michael; Huse, Morten. Einflussverhalten von Aufsichträtinnen: eine explorative Studie. Zeitschrift für Freie Assoziation 2011 ;Volume 14.(3+4) p. 103-105 BI

 14. Torchia, Mariateresa; Calabrò, Andrea; Huse, Morten. Women Directors on Corporate Boards: From Tokenism to Critical Mass. Journal of Business Ethics 2011 ;Volume 102.(2) p. 299-317 BI

 15. Huse, Morten. Kvinner i styrer: Lærdommer fra Norge. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volume 14.(7) p. 46-55 BI

 16. Huse, Morten. Styremedlemmene: Fra uavhengighet til mangfold og dynamisk kompetanse. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volume 13.(7) p. 25-35 BI

 17. Huse, Morten; Nielsen, Sabina. Women directors' contribution to board decision-making and strategic involvement: The role of equality perception. European Management Review 2010 ;Volume 7.(1) p. 16-29 BI

 18. Machold, Silke; Huse, Morten. Provocation: Business schools and economics crisis - The emperor's new clothes: learning from crises?. International Journal of Management Concepts and Philosophy 2010 ;Volume 4.(1) p. 13-20 BI

 19. Nielsen, Sabina; Huse, Morten. The Contribution of Women on Boards of Directors: Going beyond the Surface. Corporate governance: An International Review 2010 ;Volume 18.(2) p. 136-148 BI

 20. Torchia, Mariateresa; Calabrò, Andrea; Huse, Morten. Påvirker kvinner i styrer bedriftens innovasjonsevne. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2010 ;Volume 13.(7) p. 87-96 BI

 21. Torchia, Mariateresa; Calabrò, Andrea; Huse, Morten; Brogi, Marina. Critical mass theory and women directors' contribution to board strategic tasks. Corporate Board : Role, Duties & Composition 2010 ;Volume 6.(3) p. 42-51 BI

 22. Huse, Morten. Styrelederen: Fra ordfører til leder og motivator. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volume 12.(3) p. 28-40 BI

 23. Huse, Morten; Nielsen, Sabina Tacheva; Hagen, Inger Marie. Women and Employee-Elected Board Members, and Their Contributions to Board Control Tasks. Journal of Business Ethics 2009 ;Volume 89.(4) p. 581-597 BI FAFO

 24. Pugliese, Amedeo; Bezemer, Pieter-Jan; Zattoni, Alessandro; Huse, Morten; Van Den Bosch, Frans A.J.; Volberda, Henk W.. Boards of Directors' Contribution to Strategy: A Literature Review and Research Agenda. Corporate governance: An International Review 2009 ;Volume 17.(3) p. 292-306 BI

 25. Rasmussen, Janicke Lilletvedt; Huse, Morten. Styreevalueringer - hva er det, og hvordan brukes de?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2009 ;Volume 12.(3) p. 41-51 BI

 26. van Ees, Hans; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. Toward a Behavioral Theory of Boards and Corporate Governance. Corporate governance: An International Review 2009 ;Volume 17.(3) p. 307-319 BI

 27. Hoholm, Thomas; Huse, Morten. Brukerdrevet innovasjon i Norge. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2008 ;Volume 11.(5) p. 25-40 BI

 28. Huse, Morten; Zattoni, Alessandro. Trust, life cycle and actual board behavior: Evidence from 'one of the lads' in three small firms. International Studies of Management and Organisation 2008 ;Volume 38.(3) p. 71-97 BI

 29. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten; Minichilli, Alessandro. Understanding the leadership role of the board chairperson through a team production approach. International Journal of Leadership Studies 2007 ;Volume 3. p. 21-39 BI

 30. Minichilli, Alessandro; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. Board evaluations; making a fit between the purpose and the system. Corporate governance: An International Review 2007 ;Volume 15.(4) p. 609-622 BI

 31. Uhlaner, Lorraine; Wright, Mike; Huse, Morten. Private firms and corporate governance: An integrated economic and management perspective. Small Business Economics 2007 ;Volume 29.(3) p. 225-241 BI

 32. Huse, Morten; Solberg, Anne Grethe. Gender related boardroom dynamics: How Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. Women in Management Review 2006 ;Volume 21.(2) p. 113-130 BI

 33. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. Context, behavior and evolution - challenges in research on boards and governance. International Studies of Management and Organisation 2005 ;Volume 4.(2) p. 11-36 BI

 34. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. "Outside" directors in SME boards: a call for theoretical reflections. Corporate Board : Role, Duties & Composition 2005 ;Volume 1.(1) BI

 35. Huse, Morten. Accountability and creating accountability: a framework for exploring behavioural perspectives of corporate governance. British Journal of Management 2005 ;Volume 16. p. 65-80 BI

 36. Huse, Morten. Corporate governance: Understanding important contingencies. Corporate Ownership & Control 2005 ;Volume 2.(4) p. 41-50 BI

 37. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas. Perspectives on boards and governance from Europe - contingency, behavioural and evolutionary. International Studies of Management and Organisation 2005 ;Volume 34.(2) p. 3-10 BI

 38. Huse, Morten; Minichilli, Alessandro; Schøning, Margrethe. The value of process-oriented boardroom dynamics. Organizational Dynamics 2005 ;Volume 34.(3) p. 285-297 BI

 39. Huse, Morten; Neubaum, D.; Gabrielsson, Jonas. Corporate innovation and competitive environment. The International Entrepreneurship and Management Journal 2005 ;Volume 1.(3) p. 313-333 BI

 40. Huse, Morten. Styrearbeid i Norge - innsikt fra corporate governance virkeligheten. ? 2004 ;Volume 7.(1) p. 19-34 BI

 41. Huse, Morten. Renewing Management and Governance: New Paradigms of Governance?. Journal of Management and Governance 2003 ;Volume 7. p. 211-221 BI

 42. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. The venture capitalist and the board of directors in SMEs: roles and processes. ? 2002 ;Volume 4.(2) p. 125-146 BI

 43. Huse, Morten; Rindova, Violina P.. Stakeholders' Expectations of Board Roles: The Case of Subsidiary Boards. Journal of Management and Governance 2001 ;Volume 5. p. 153-178 BI

 44. Borch, Odd Jarl; Huse, Morten; Huse, Morten. Informal Strategic Networks and The Board of Directors. ? 1993 ;Volume 18.(1) p. 23-36 BI UIN

 45. Huse, Morten. Board composition in small enterprises. Entrepreneurship and Regional Development 1990 ;Volume 2. p. 363-373 UIN
 1. Machold, Silke; Huse, Morten; Hansen, Katrin; Brogi, Marina. Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway. Edward Elgar Publishing 2013 (ISBN 9781782547921) 250 p. BI

 2. Huse, Morten. Styrer: Tante, barbar eller klan, 4 utgave. Fagbokforlaget 2011 (ISBN 978-82-450-1156-2) 261 p. BI

 3. Lund, Randi Ib; Huse, Morten. Boost Bestyrelsen: Når bestyrelsearbejde skaber værdi. Aalborg: Board Governance 2011 (ISBN 978-87-994587-0-7) 224 p. BI

 4. Huse, Morten. The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 (ISBN 978-0-415-43742-4) 536 p. BI

 5. Huse, Morten; Søland, Arild I.. Styreledelse: Styret som team og prosessorientert styrearbeid. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 9788245005882) BI

 6. Vinnicombe, Susan; Singh, Val; Burke, Ronald; Bilimoria, Diana; Huse, Morten. Women on Corporate Boards of Directors. InternationalResearch and Practice. Edward Elgar Publishing 2008 (ISBN 9781847204806) BI

 7. Huse, Morten. Boards, Governance and Value Creation. Cambridge University Press 2006 (ISBN 0521606349) BI

 8. Ravasi, Davide; Huse, Morten; Corbetta, Guido. Crossroads of entrepreneurship. Boston: Kluwer Academic Publishers 2004 (ISBN 1402077718) 280 p. BI

 9. Huse, Morten; Hansen, Cathrine. Nyorganisering av prestetjenesten. Evaluering av forsøkene. Tapir Akademisk Forlag 2003 BI

 10. Huse, Morten; Hansen, Cathrine. Møteplass for presteforskning. Presten norsk kirke- og samfunnsliv. Trondheim: Tapir 2002 389 p. BI

 11. Huse, Morten; Hansen, Cathrine. Prestegjeld, prost og presteteam: om organisering og ledelse av en prestetjeneste i endrin. Trondheim: Tapir 2002 206 p. BI
 1. Huse, Morten. The Norwegian gender balance law - A benchmark?. I: Gender quotas for company boards. Intersentia 2014 ISBN 978-1-78068-229-7. p. 173-187 BI

 2. Huse, Morten. Characteristics and background of the Norwegian women directors. I: Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782547921. p. 69-77 BI

 3. Huse, Morten. The Political process behind the gender balance law. I: Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782547921. p. 9-16 BI

 4. Huse, Morten; Lütken, Merete; Nergaard, Nini Høegh; Widvey, Thorhild; Myhre, Ingvild. Stories from four Norwegian multi-board women. I: Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781782547921. p. 78-97 BI

 5. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas; Minichilli, Alessandro. Improving Corporate Governance Practices. I: Jaarboek Corporate Governance 2011-2012. Springer Science+Business Media B.V. 2011 ISBN 978-90-13-09132-8. p. 217-233 BI

 6. Rasmussen, Janicke; Huse, Morten. Corporate Governance in Norway: women and employee-elected board member. I: Handbook of International Corporate Governance: Country Analyses. Edward Elgar Publishing 2011 ISBN 978-1-84980-123-2. p. 121-149 BI

 7. Rasmussen, Janicke; Huse, Morten. Corporate Governance in Norway: women and employee-elected directors. I: Handbook of International Corporate Governance: Country Analyses. Edward Elgar Publishing 2011 ISBN 978-1-84980-123-2. p. 121-146 BI

 8. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas. Governance theory: origins and implications for researching boads and governance in entrepreneurial firms. I: Historical Foundations Of Entrepreneurship Research. Edward Elgar Publishing 2010 ISBN 978-1-84720-919-1. BI

 9. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. Boards of Directors and Corporate Innovation. I: Giovanna Dossena (ed), Entrepreneur and Enterprise. McGraw-Hill 2009 ISBN 9788838672330. p. 223-244 BI

 10. Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. Context, behaviour and evolution : changes in research on boards and governance. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 10-32 BI

 11. Huse, Morten. Accountability and creating accountability : a framework for exploring behavioural perspectives of corporate governance. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 33-54 BI

 12. Huse, Morten. Building blocks in understanding behavioral perspectives of boards: Developing a research stream. I: M. Huse (ed), The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 p. 57-68 BI

 13. Huse, Morten. Exploring methods and concepts in studies of board processes. I: M. Huse (ed), The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 p. 221-233 BI

 14. Huse, Morten. Innovaciones corporativas: Mujeres en consejos directivos - lecciones aprendidas de Noruega. I: Congreso Internacional Sare 2008: "Igualdad en la innovacion, innovacion para la igualdad". : Emakunde 2009 p. 125-144 BI

 15. Huse, Morten. Relational norms as a supplement to neo-classical understandings of directorates : an empirical study of boards of directors. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 234-255 BI

 16. Huse, Morten. Researching the dynamics of board-stakeholder relations. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 286-301 BI

 17. Huse, Morten. The value creating board and behavioral perspectives. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 3-9 BI

 18. Huse, Morten. The "value creating board" surveys: a benchmark. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 367-383 BI

 19. Huse, Morten; Eide, Dorthe. Stakeholder management and the avoidance of corporate control. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 256-285 BI UIN

 20. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas; Minichilli, Alessandro. How boards contribute to value creation. I: M. Huse (ed), The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 p. 523-532 BI

 21. Huse, Morten; Minichilli, Alessandro; Schøning, Margrethe. Corporate board as assets for operating in the new Europe : the value of process-oriented boardroom dynamics. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 329-343 BI

 22. Huse, Morten; Rindova, Violina P.. Stakeholders' expectations of board roles : the case of subsidiary boards. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 302-328 BI

 23. Huse, Morten; Solberg, Anne Grethe. Gender-related boardroom dynamics : : how Scandinavian women make and can make contributions on corporate boards. I: The Value Creating Board: Corporate Governance and Organizational Behaviour. Routledge 2009 ISBN 978-0-415-43742-4. p. 344-364 BI HIOA

 24. Zhang, P.; Voordeckers, Wim; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. From boards as value assemblers to value creators. I: Young, S. (Ed.), Contemporary Issues in International Corporate Governance. : Tilde University Press 2009 p. 43-57 BI

 25. Zhang, Pingying; Voordeckers, Wim; Gabrielsson, Jonas; Huse, Morten. From boards as value assembler to value creators: Integrating static and dynamic perspectives based on board information. I: Suzanne Young (ed), Contemporary Issues in International Corporate Governance, Tilde University Press. : Tilde University Press 2009 ISBN 9780734610713. p. 4- BI

 26. Huse, Morten. Consigli di famiglia e sistemi di governance nelle PMI familiari: teoria dell'agenzia e logica paternalistica. I: Le PMI familiari in Italia tra tradizione e novitá, Luca Gnan & Daniela Montemerlo (red). Milano: EGEA 2008 BI

 27. Huse, Morten. Die menshliche Dimension in der Corporate Governance aus Scandinavisher Sicht. I: Wunderer, Rolf (ed.): Corporate Governance - zur personalen und sozialen Dimension. 44 Statements aus Wissenschaft und Praxis (Festschrift für Martin Hilb). Luchterhand 2008 p. 72-76 BI

 28. Huse, Morten. Women directors and the "black box" of board behaviour. I: S. Vinnicombe, V. Singh, R. Burke, D.Bilimoria and M.Huse (eds), Women on corporate boards of directors: International research and practice. Edward Elgar Publishing 2008 p. 140-151 BI

 29. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas; Minichilli, Alessandro. Improving corporate governance practices. I: The Peak Performing Organization Ronald J Burke, Cary L Cooper (eds), The Peak Performing Organization. Routledge 2008 p. 16- BI

 30. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas; Minichilli, Alessandro. Improving corporate governance practices. I: The Peak Performing Organization Ronald J Burke, Cary L Cooper (eds), The Peak Performing Organization. Routledge 2008 p. 318-337 BI

 31. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas; Minichilli, Alessandro. Knowledge and accountability: Outside directors contribution in the corporate value chain. I: P-Y. Gomez and R. Moore (eds), Board Members and Management Consultants. Redefining the Boundaries of Consulting and Corporate Governance. Information Age Publishing 2008 p. 135-151 BI

 32. Huse, Morten; Hoholm, Thomas. User-driven innovation in Norway: context and case. I: Wise, E. and Høgenhaven, C. (eds) User-Driven Innovation: Context and Cases in the Nordic Region. : Nordic Innovation Centre 2008 BI

 33. Hagen, Inger Marie; Huse, Morten. Do employee representatives make a difference on corporate boards? Examples from Norway. I: Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss: Perspektiven der Corporate Governance. Nomos Verlagsgesellschaft 2007 p. 156-181 BI

 34. Hagen, Inger Marie; Huse, Morten. Employee directors in Norway. I: Perspektiven der Corporate, Jürgens, Sadowski, Schuppert and Weiss (eds). Nomos Verlagsgesellschaft 2007 BI

 35. Shaker, Zahra; Neubaum, D.; Huse, Morten. Entrepreneurship in medium-size companies: Exploring the effects of ownership and governance systems. I: Clarke, Thomas: ?Corporate Governance?, Volume 5, Contemporary corporate governance. Routledge 2005 p. 173-207 BI

 36. Huse, Morten. Corporate Governance-debatten: Utviklingen internasjonaltog nasjonalt 1990-2004. I: PriceWaterhouseCoopers: Corporate Governance i et norsk perspektiv. Abstrakt forlag 2004 p. 23-45 BI

 37. Huse, Morten. The Church and its clergy. I: Winsnes, Ole Gunnar: Contemporary church and religion: Nordic perspectives. Tapir Akademisk Forlag 2004 p. 109-122 BI

 38. Huse, Morten; Gabrielsson, Jonas. The effects of entrepreneurial posture on international activities in the light of emerging globalization. I: Davide Ravasi, Morten Huse, Guido Corbetta (eds.): Crossroads of entrepreneurship. : Kluwer Academic Publishers 2004 BI

 39. Haanes, Vidar L.; Huse, Morten; Huse, Morten. Fra embetsmann til menighetens tjener. Et historisk blikk på presteutdannelsen. I: Morten Huse og Cathrine Hansen (red.): Møteplass for presteforskning. Presten i norsk kirke- og samfunnsliv. Tapir Akademisk Forlag 2002 p. 29-62 BI MF

 40. Huse, Morten; Winsnes, Ole Gunnar. Medlemsundersøkelsen - folks holdninger til prester. I: Tallenes Tale 2002. Trondheim: Tapir 2002 p. 49-66 BI NTNU

 41. Huse, Morten; Winsnes, Ole Gunnar. Prester, presteroller og valg av tjenestested. I: Tallenes tale 2001. Perspektiver på statistikk og kirke. Tapir Akademisk Forlag 2002 p. 137-168 BI NTNU
 1. Hoholm, Thomas; Huse, Morten. User-driven innovation in Norway: context and case. : Handelshøyskolen BI, Nordic Innovation Centre 2008 Research report BI

 2. Sellevoll, Thomas; Huse, Morten; Hansen, Cathrine. The Value Creating Board: Results from the ¿Follow-Up Surveys¿ 2005/2006 in Norwegian firms. Oslo: Handelsehøyskolen BI 2007 148 p. (2) BI

 3. Haalien, Lise; Huse, Morten. Boards of directors in Norwegian Family Businesses. Oslo: BI Norwegian School of Management 2005 (7) BI

 4. Huse, Morten; Schøning, Margrethe. Corporate governance og prosessorientert styrearbeid. Oslo: BI Norwegian School of Management 2005 (1) BI

 5. Lervik, Jon Erland; Huse, Morten; Hansen, Cathrine; Svendsen, Jon Erik. Beskrivelse av norske styrer. Oslo: Handelshøyskolen BI 2005 (2) BI

 6. Sande, Allan; Aalbu, Hallgeir; Huse, Morten. Vestnordenfondet : evaluering av Nordisk utviklingsfond for Vestnorden. Bodø: Nordlandsforskning 1996 (ISBN 82-7321-300-5) 90 p. (2) UIN NF
 

dr. Cathrine Seierstad

 1. Huse, M. and Seierstad, C. (2013) Getting women on to corporate boards: Consequences of the Norwegian gender balance law. The European Financial Review (http://www.europeanfinancialreview.com/?p=572)

 2. Seierstad, C., Healy, G. (2012) Women’s equality in the Scandinavian academy – a distant dream?. Work Employment and Society

 3. Seierstad, C., Opsahl, T. (2011). For the few not the many? The effects of affirmative action on presence, prominence, and social capital of female directors in Norway. Scandinavian Journal of Management 27(1), 44-54. Preprint and updated data available through the paper's supporting website: www.boardsandgender.com

 

 1. Vassilopoulou, J., Samaluk, B. And Seierstad, C. (2014) Balancing inflows and outflows: a case study from Europe. Ozbilgin, M. (eds) In International Human Resource Management. Cambridge University Press.

 2. Seierstad , C. (2013). Gender quotas on corporate boards in Norway, necessary but not ideal. In Machold, S., Huse, M., Hansen, K., and Brogi, M (Eds) Getting women onto Corporate Boards – A snowball starting in Norway. Cheltenham: Edward Elgar.

 3. Vassilopoulou, J., Özbilgin, M., Seierstad, C., April, K. and Da Rocha, P. (2013) International diversity management – the case of US, South Africa and Norway. In: Cultural and Technological Influences on Global Business, IGI Global: Hershey, PA (edited by Bryan Christiansen).

 4. Seierstad, C. (2011). Strategies for equality - The Norwegian experience of the use of gender quotas in the private sector. In Wright, T. & Conley, H. (eds) Gower Handbook of discrimination at work. Aldershot: Gower

 5. Seierstad, C. (2010). The most equal of the regions – the Scandinavian gendered paradox. In Healy, G., Noon, M. & Kirton, G. (eds) Equality, inequality and diversity – Contemporary challenges and strategies. Basingstoke: Palgrave Macmillan Ltd

 6. Seierstad, C., Warner-Søderholm, G., Torchia, M. and Huse, M. (forthcoming) Women on boards: Beyond the institutional setting – the role of stakeholders and actors. Journal of Business Ethics

 7. Seierstad, C. (forthcoming). Beyond the Business Case: The Need for Both Utility and Justice Rationales for Increasing the Share of Women on Boards. Corporate Governance: An International Review.

 8. Seierstad, C. and Kirton, G. (2015). Having it all? Senior women and work-life balance in Norway. Gender, Work and Organization.vol 22 (4).

 9. Seierstad, C. (2014) Diversity at Work: The Practice of Inclusion (Book Review) Equality, Diversity and Inclusion.

 10. Lessons from Norway in getting women onto corporate boards. Article in The Conversation written with Silvija Seres and Morten Huse. http://theconversation.com/lessons-from-norway-in-getting-women-onto-corporate-boards-38338
 1. Seierstad, C. (2011). Exploring the Norwegian paradox of vertical sex segregation: Strategies and experiences in politics, academia and company boards. London: University of London (link).
 

Dostopne publikacije

 

Gradiva